Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội

33 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bảo hiểm sức khỏe 24 giờ
Xe đưa đón nếu phù hợp lộ trình xe hiện tại
Được cung cấp bữa ăn ca