CÔNG TY TNHH THIÊN NIÊN VIỆT TNV

CÔNG TY TNHH THIÊN NIÊN VIỆT TNV

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ môi trường/Chất thải

Thiên Niên Việt là công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ, máy móc và xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường

CÔNG TY TNHH THIÊN NIÊN VIỆT TNV

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Các ngày lễ, tết
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch hàng năm

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY TNHH THIÊN NIÊN VIỆT TNV