Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMARC CHEMICALS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMARC CHEMICALS

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMARC CHEMICALS

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tham gia BHXH đầy đủ
Đào tạo chuyên nghiệp
Du lịch mỗi năm 1 lần