Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm - VK Pharma

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm - VK Pharma

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dược Phẩm/Công nghệ sinh học

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm - VK Pharma

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo quy định công ty