Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Neotac

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Neotac

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Điện/Điện tử

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Neotac

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

thưởng tháng 13
Đóng bảo hiểm theo luật nhà nước
du lịch