CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng đầy đủ

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC THẢO UYÊN