Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vita plus mỹ

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vita plus mỹ

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vita plus mỹ

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng tháng lương thứ 13 và chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế công ty
Bảo hiểm, nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước
Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp bền vững và có cơ hội thă