Công Ty TNHH Tiếp Vận Và Thương Mại Việt Tri

Công Ty TNHH Tiếp Vận Và Thương Mại Việt Tri

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Nhập khẩu/Xuất khẩu

Công ty TNHH 2tv trở lên, do người Việt Nam làm chủ, chuyên về dịch vụ vận chuyển quốc tế và thương mại xuất nhập khẩu đi các nước.

Công Ty TNHH Tiếp Vận Và Thương Mại Việt Tri

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng năm, thưởng doanh thu hàng quý
Đào tạo ngoại ngữ, tiếp nhận đào tạo tại nước ngoài
Tùy thuộc vào năng lực làm việc để tạo doanh thu của nhân viên

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty TNHH Tiếp Vận Và Thương Mại Việt Tri