Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH TRIỆU LOAN

CÔNG TY TNHH TRIỆU LOAN

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tư vấn

CÔNG TY TNHH TRIỆU LOAN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th-month salary
12 days paid leave per year
Annual Company trips