Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tầng 6, Tòa nhà Qunimex Building, 28 Nguyễn Thị Diệu , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

.

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng hấp dẫn lên đến 1500$
Hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật
Training nghiệp vụ trước khi chính thức làm việc