Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Trung Tâm Logistics Toàn Cầu Fujiwara Việt Nam

Công ty TNHH Trung Tâm Logistics Toàn Cầu Fujiwara Việt Nam

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

Công ty TNHH Trung Tâm Logistics Toàn Cầu Fujiwara Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
Bảo Hiểm theo quy định nhà nước
Du lịch hàng năm