Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Tư Vấn L&pk

Công Ty TNHH Tư Vấn L&pk

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tư vấn

Our company was founded by Korean Certified Public Accountants and Auditors, with years of experience in well-known Korean Auditing and Accounting Firms, we are available a large and stable customer and client, therefore, our company wishes to establish and provide the best services in auditing and accounting for our clients in Vietnam. Our customers and clients are mainly those who come from Korea, Japan and China, etc. We are currently looking for key personnel those who wish to have a development orientation and long-term commitment to the company. Công ty được sáng lập bởi các Kiểm toán viên công chứng Hàn Quốc, với nhiều năm làm trong các công ty dịch vụ Kế kiểm toán nổi tiếng của Hàn đã có lượng khách hàng lớn và ổn định, công ty mong muốn thiết lập và cung cấp dịch vụ kế kiểm toán tại Việt Nam. Khách hàng công ty hướng tới chủ yếu là khách hàng tới Hàn, Nhật và Trung, ... Hiện chúng tôi đang tìm kiếm những nhân sự chủ chốt và mong muốn có định hướng phát triển cũng như gắn bó lâu dài với công ty.

Công Ty TNHH Tư Vấn L&pk

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus 13th according to Vietnam Labor Law and other bonus depend company’s profits
Pay annual CPA knowledge updating fee per year
Bảo hiểm xã hội, thẻ Taxi, máy tính, ...