CÔNG TY TNHH TZ HITEC

CÔNG TY TNHH TZ HITEC

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

CÔNG TY TNHH TZ HITEC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
Bảo hiểm theo quy định của luật, Bảo hiểm tại nạn, Bảo hiểm sức khỏe...
Đánh giá hàng tháng, lên lương hàng năm