CÔNG TY TNHH WATACO

CÔNG TY TNHH WATACO

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Điện/Điện tử

CÔNG TY TNHH WATACO

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng lương tháng 13 hằng năm theo qui định
Chế độ bảo hiểm theo quy định
Du lịch hàng năm