Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Z Management

Công ty TNHH Z Management

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dịch vụ khách hàng

Công ty TNHH Z Management

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Một năm sẽ có 1-2 chuyến du lịch