Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ya - Ajm Việt Nam

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ya - Ajm Việt Nam

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Cụm CN An Đồng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  • Lĩnh vực

    Sản xuất

Công ty thành lập từ năm 2006. Quy mô 600-800 lao động

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ya - Ajm Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary
Annual bonus and other benefits according to the regulations of the Company