Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited

Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Keangnam
  • Liên hệ

    Linh Chi

Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited
Cty DUCKSHIN HOUSING Vietnam Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th payment
20 days full paid leave a year