Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Hoa hồng (tùy theo năng lực) + Phụ cấp đi lại, điện thoại + Phí công tác
Hỗ trợ công cụ làm việc (laptop..)

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu