Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Cơ khí

Cty TNHH Giải Pháp Lưu Trữ Châu Âu

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Hoa hồng (tùy theo năng lực) + Phụ cấp đi lại, điện thoại + Phí công tác
Hỗ trợ công cụ làm việc (laptop..)