Cty TNHH Royal Foods

Cty TNHH Royal Foods

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Liên hệ

    Ms. Khanh

Cty TNHH Royal Foods đang tuyển dụng

Cty TNHH Royal Foods

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Annual company outing trip
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Cty TNHH Royal Foods