Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

12 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Floor 3, Hong Bang International University, 215 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Quy mô

    500-999 nhân viên

  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập. Website: http://hiu.vn

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Video

Phúc lợi

Bảo hiểm sức khỏe PVI cho Giảng Viên
Giảm 50% học phí cho con em của Giảng viên khi theo học các trường trong tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Hỗ trợ ăn trưa cho Giảng Viên; có nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết trong môi trường Đại Học.