Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Dave Janda

Dave Janda

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Marketing

What do we do? We create virtual tours of the highest quality in the interiors of hotels, restaurants and other interesting places. Become the best sales in Ho Chi Minh City! ------------------------------------------------------------- Công ty chúng tôi làm về gì? Chúng tôi chuyên về thiết kế tạo dựng những tour thực tế ảo với chất lượng cao về nội thất của những khách sạn, nhà hàng và một số nơi thú vị khác. Trở thành người cung cấp và bán dịch vụ tốt nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Dave Janda

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mentorship of the founder / Trở thành cố vấn của người sáng lập
50% allowance for any gym membership / 50% trợ cấp cho bất kỳ thẻ thành viên thuộc phòng gym nào. (g