Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Deetwo Company Limited

Deetwo Company Limited

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Binh Thanh District, Ward 22, Ho Chi Minh City
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Hành chánh/Thư ký, Tư vấn, Tài chính/Đầu tư

DeeTwo is a fast-growing boutique local business specialising in Financial Planning Support services for financial planners in Australia.

Deetwo Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Healtcare plan
Trainings
Flexible working hours - can be negotiated