Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Dorel HOME Vietnam

Dorel HOME Vietnam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Hung Yen; Thai Binh ; Ha Noi
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu

DOREL HOME VIETNAM

Dorel HOME Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary