Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Duc Phuc Group Corp.

Duc Phuc Group Corp.

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Thực phẩm & Đồ uống

Duc Phuc Group Corp.

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đúng quy định