DungNguyen

DungNguyen

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Khác

DungNguyen

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTT....)
Du lịch Hàn Quốc