ECA advanced solutions Vietnam Ltd

ECA advanced solutions Vietnam Ltd

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

ECA advanced solutions Vietnam Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Project Bonus after closing every project
After conformation Social insurance
Phone allowance and Meal allowance

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại ECA advanced solutions Vietnam Ltd