Educlaas Global Pte Ltd

Educlaas Global Pte Ltd

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Singapore
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

.

Educlaas Global Pte Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Attractive salary and bonus, upto 1500$
- Work from home, working time: Monday to Friday (off Saturday, Sunday)