Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Embassy of Canada

Embassy of Canada

16 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    31 Hung Vuong - Ba Dinh- Ha Noi
  • Ngành nghề

    Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

  • Liên hệ

    Ms Lan Anh

.

Embassy of Canada

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Company policy
Opportunity to prove your ability and develop yourself
Professional and international working environment