Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Encore Jeans

Encore Jeans

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dệt may/Da giày

ENCORE JEANS CORP. Established 1988 WOMEN'S APPAREL BRAND MANUFACTURER WORLDWIDE DISTRIBUTOR WHOLESALER INDEPENDENT CONTRACTOR PRIVATE LABEL MANUFACTURER

Encore Jeans

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

N/A