Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
ESCO Vietnam Limited Liability Company

ESCO Vietnam Limited Liability Company

14 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  HCMC Branch Office: No. 14 - Lot G3, Street No. 53, Tan Quy Dong Settlements, Tan Phong Ward, District 7, HCMC, Vietnam
 • Quy mô

  10-24 nhân viên

 • Ngành nghề

  Y tế/Chăm sóc sức khỏe

 • Liên hệ

  HR Department

- ESCO Vietnam Limited Liability Company 7th Floor, No. 8, Alley 15, Trung Kinh Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam - The Southern Branch - ESCO Vietnam Limited Liability Company HCMC Branch Office: No. 14 - Lot G3, Street No. 53, Tan Quy Dong Settlements, Tan Phong Ward, District 7, HCMC, Vietnam

ESCO Vietnam Limited Liability Company

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

We offer a very competitive salary and benefit package
Being part of a professional team in an international company with strong growth potential.
A comfortable working environment with state of the art technology.