Euro Healthcare Pte, LTD

Euro Healthcare Pte, LTD

14 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

  • Liên hệ

    ms Anh

We are the Rep office of EURO HEALTHCARE PTE, LTD in Ho Chi Minh city in Pharmaceutical.

Euro Healthcare Pte, LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th payment
Compulsory social insurance as Labor Laws; Personal 24/7 health insurance
12 Annual Leave days + Vietnam holidays + unlimited Sick Leaves days

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Euro Healthcare Pte, LTD