Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
FIDINAM

FIDINAM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tư vấn

FIDINAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

12 days of annual leave
Will be trained by senior accountants in Vietnam and Hong Kong
Following Vietnamese labor law