Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
George Fischer Pte Ltd

George Fischer Pte Ltd

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản phẩm công nghiệp

George Fischer Pte Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Performance bonus
Medical / Hospitalisation Insurance
Fixed 13 month / AWS