Glis Games Vietnam

Glis Games Vietnam

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm

  • Liên hệ

    Mich Tampellini

Glis Games is a fast growing gaming company serving several big customers worldwide

Glis Games Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Semester performance bonus
14 paid free days/year
Company's laptop provided

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Backend Developer .NET
$500 - $1500
Hà Nội
Hôm nay
Trang chủViệc làmViệc làm tại Glis Games Vietnam