Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
H.A Consultants Co.,Ltd

H.A Consultants Co.,Ltd

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tư vấn, Nhân sự

Công Ty TNHH H.A Consultants là chủ sở hữu thương hiệu " Saiyolink - Việc Làm Tiếng Nhật" Công ty hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, hoạt động đăng tin tuyển dụng và tư vấn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam

H.A Consultants Co.,Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng hằng năm
10 ngày (theo luật phát Nhật Bản)