Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Havi Technology

Havi Technology

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  Rosana Tower, 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City
 • Quy mô

  10-24 nhân viên

 • Ngành nghề

  IT - Phần mềm

 • Liên hệ

  Ryan Vu

Havi Technology là một công ty phần mềm chuyên về ERP system.

Havi Technology

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
Cơ hội đào tạo nước ngoài