Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Hicom Accounting

Hicom Accounting

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Kế toán, Dịch vụ khách hàng, Tài chính/Đầu tư

HiCom Accounting là công ty có trụ sở tại Úc, chuyên cung cấp dịch vụ Kế toán thuế và Tư vấn doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Ngoài việc là một tax agency, HiCom Accounting còn có một bộ phận khác là HiCom Care, cung cấp dịch vụ Plan Manager với mục tiêu hỗ trợ tất cả những người tham gia NDIS thực hiện kế hoạch theo mục tiêu của họ. Chúng tôi kết hợp nghiệp vụ kế toán với ứng dụng phần mềm mới nhất để đảm bảo nguồn tiền của những người tham gia NDIS được sử dụng hợp lý, đúng mục đích. Chúng tôi đề cao sự chăm chỉ và chịu khó trong công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc và đời sống, do đó, không chỉ có lợi ích tập thể mà từng cá nhân đều được quan tâm. HiCom không chỉ mong muốn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn hướng đến sự gần gũi, gắn kết với từng thành viên. More information at: https://hicomcare.com.au/ https://hicomaccounting.com.au/

Hicom Accounting
Hicom Accounting
Hicom Accounting
Hicom Accounting
Hicom Accounting
Hicom Accounting
Hicom Accounting

Video

Phúc lợi

Bonus for high performance
Training
Laptop