HINES SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD

HINES SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bất Động Sản/Cho thuê

HINES SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Discretionary Incentive Bonus
20 days per year