Hmsp International Trading (Vietnam)

Hmsp International Trading (Vietnam)

16 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Thương mại điện tử

  • Liên hệ

    HR Department

We are an international business growth consulting & trading company. We currently have offices in the UK, Australia, Hong Kong, and Vietnam.

 Grow with the new company in Vietnam and have to opportunity to visit Europe, Australia, Hong Kong, and the USA. Chúng tôi là một công ty tư vấn tăng trưởng kinh doanh và thương mại quốc tế. Chúng tôi hiện có văn phòng tại Anh, Úc, Hồng Kông và Việt Nam. Phát triển cùng công ty mới tại Việt Nam và có cơ hội đến thăm Châu Âu, Úc, Hồng Kông và Hoa Kỳ.

Hmsp International Trading (Vietnam)

Video

Phúc lợi

Up to 50% of salary per quarter
International Travel Opportunities
Kitchen and Food

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Hmsp International Trading (Vietnam)