Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam

Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Chính phủ & NGO

  • Liên hệ

    Ms Huyên

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) được thành lập theo Quyết định số 464/QĐ-BNV, ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội lần thứ nhất của Hội thông qua và đựơc Bộ Nội vụ phê duyệt. Với sự giúp đỡ của Tổ chức Nhi đồng Liệp quốc (UNICEF), ngày 10 tháng 8 năm 2009, Hội đã triển khai Chiến lược phát triển tổ chức đến năm 2020. Hội BVQTEVN là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em. Hội BVQTEVN phấn đấu phát triển thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trẻ em và hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam
Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương và các khoản đóng bảo hiểm xã hội và y tế theo thoả thuận.
Được tham gia các hoạt động chung của Hội theo quy định.

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam