Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (Vacpa)

Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (Vacpa)

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tầng 3, Toà nhà Dự án, Số 4, ngõ I, Hàng Chuối, Hà Nội
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Liên hệ

    Ms Hương

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp kiểm toán của các cá nhân hành nghề kiểm toán độc lập chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hội là tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 15/4/2005, có trụ sở chính tại Hà Nội và Văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh. Hội hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết những cá nhân và tổ chức cùng nghề kiểm toán; duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán; giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và tổ chức theo qui định của pháp luật. Hội được tổ chức theo nguyên tắc tập trung từ Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp đến từng Hội viên trong cả nước. Phương châm hoạt động của Hội là: VACPA - GIA TĂNG GIÁ TRỊ HỘI VIÊN VACPA - ĐỘC LẬP - TRUNG THỰC - MINH BẠCH

Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (Vacpa)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương dựa trên cơ sở thỏa thuận
Được hưởng các khoản phúc lợi cho nhân viên phù hợp