Homenay Commerce Company Limited

Homenay Commerce Company Limited

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    302 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lĩnh vực

    Bán lẻ/Bán sỉ

We are a web platform business, born in May 2021, we provide products and comprehensive services in only one platform. All information and necessary services for customer in ONE platform (Contents – Design Freelancer, Renovation – Furniture & Accessories) to save “half time” to turn ideas to reality. Chúng tôi là một doanh nghiệp nền tảng web, được thành lập vào tháng 5 năm 2021, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện chỉ trong một nền tảng. Tất cả thông tin và dịch vụ cần thiết cho khách hàng trong MỘT nền tảng (Kiến thức – Dịch vụ freelancer, Cải tạo - Nội thất & Phụ kiện Trang Trí Nhà Cửa) nhắm biến ngôi nhà và cuộc sống trong mơ của bạn thành hiện thực với mục tiêu nhanh hơn gấp 02 lần.

Homenay Commerce Company Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm
cơ hôi được đào tạo với Direct maneger