Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ibean Studio

Ibean Studio

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

iBean Studio là một công ty về phần mềm, chuyên sản xuất các ứng dụng trên các nền tảng Android, iOS, Windows Chúng tôi sống và làm việc vì niềm đam mê

Ibean Studio

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13...