Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ifit

Ifit

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Bac Giang Province – Road Song Khe, Yen Dung district
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Bán hàng

.

Ifit

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13