VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.comVietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.com
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
International School of Business - English for University Project (EFU)

International School of Business - English for University Project (EFU)

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

EFU strives to create a cutting-edge, dynamic, and globally-renowned learning environment for young students who aspire to study abroad. Our team of experienced and dedicated lecturers takes pride in guiding and mentoring students to overcome any obstacles they may face, thus enabling them to confidently thrive in the 4.0 international university setting. Our aim is to provide a comprehensive educational experience that equips students with the necessary knowledge, skills, and confidence to excel in their academic pursuits and achieve their professional aspirations.

International School of Business - English for University Project (EFU)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Khám sức khoẻ

Healthcare

Đào tạo

Training opportunitites

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại International School of Business - English for University Project (EFU)