International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)

International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

  • Liên hệ

    HR Department – Nguyen Thi Thuy Nga

International Technology Exhibition and Events JS Company (ITEC) is the official representative in Vietnam of IMAG GmbH in Munich, Germany.( www.imag.de/en/) IMAG was founded as the first German foreign exhibition company in 1946 and has been involved in more than 5,000 international fairs and exhibitions worldwide since then. IMAG stands for experience and innovation, performance and market presence, tradition and the future. IMAG has been part of the Messe München Group since 1981. Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện quốc tế (ITEC) là đại diện chính thức tại Việt Nam của Công ty IMAG GmbH tại Munich, Đức. (www.imag.de ) IMAG là công ty triển lãm nước ngoài đầu tiên của Đức được thành lập vào năm 1946 và đã tổ chức hơn 5.000 hội chợ và triển lãm quốc tế trên toàn thế giới kể từ khi ra đời. IMAG là tên viết tắt của Kinh nghiệm và Đổi mới, Hiệu suất và Sự hiện diện thị trường, Truyền thống và Tương lai. IMAG là một công ty con của Tập đoàn Messe München từ năm 1981. Website: www.ildex-vietnam.com Fanpage: https://www.facebook.com/ILDEXVIETNAMbyILDEX

International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)
International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Mức lượng cạnh tranh

Đào tạo

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Hoạt động nhóm

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp và năng động

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại International Technology Exhibition And Events Joint Stock Company - Công Ty Cổ Phần Triển Lãm Công Nghệ Và Sự Kiện Quốc Tế (Itec.com.vn)