Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
JH INT CO., LTD.

JH INT CO., LTD.

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    57-59 Hà Huy Tập, Khu phố Nam Long 2, Tân Phong (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề

    Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư

JH INT is well-known accounting service firm providing professional services to individuals and businesses in the United States and now expanding its business in Vietnam. We continue actively expanding our business to other regions in the world with fast growing environment.

JH INT CO., LTD.

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary package
Full paid annual leave
On the job training