KDDI Vietnam Corporation

KDDI Vietnam Corporation

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    15th floor, ICON 4 building, 243 La Thanh str, Dong Da district, Ha Noi city
  • Lĩnh vực

    Hệ thống CNTT & Thiết bị

  • Liên hệ

    HR Department

KDDI Vietnam Corporation 15th floor, ICON 4 building, 343 La Thanh str, Dong Da district, Ha Noi city KDDI Corporation is a Japanese telecommunications operator formed in October 1, 2000 through the merge of DDI Corp., and IDO Corp. Headquarter in Tokyo. Expended to 114 bases in 63 cities around the world, supporting your global business with appx.5,600 employees. KDDI Vietnam offers variety of services from international network services to LAN or even one unit of PC, DX Solution, IoT Solution, Office Interior/ Interior Design and Construction providing high quality services based on customer’s requirements. In Vietnam, our services are: System integration, Network, DX Solution, IoT Solution, Office Interior/Interior Design and Construction.

KDDI Vietnam Corporation

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương, thưởng đảm bảo hấp dẫn
Xét tăng định kỳ một năm/1lần
Hưởng các chế độ, chính sách theo luật lao động và theo chế độ riêng của công ty