KHCN

KHCN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Ngân hàng

KHCN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

LƯƠNG CỨNG TỪ 10TR-20TR + LƯƠNG KPI + HOA HỒNG + Phụ cấp ( xăng xe, điện thoại)+ Phí quản lý CTV
Chính sách đề bạt - thăng tiến theo nguyện vọng cho nhân viên tạo động lực phấn đấu
Thời gian làm việc linh động