KHCN

KHCN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Khác

KHCN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Wage: 700-1300$
Growing, challenging, and fast-paced environment
We will work in a co-working space in HN